ราคาค่าเช่ารถ Alphard พร้อมคนขับ

รับ-ส่ง สนามบิน
3500 บาท
ต่อเที่ยว
คนขับรถส่วนตัว VIP
✔ ความบันเทิงระดับพรีเมียม
Snack Box น้ำ ขนม
✔ Wifi ความเร็วสูง ไม่จำกัด
✔ รวมค่าน้ำมัน
✔ รวมค่าทางด่วน
✔ รวมค่าที่จอดรถ
@alphardsky
ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
7000 บาท
ต่อวัน
คนขับรถส่วนตัว VIP
✔ ความบันเทิงระดับพรีเมียม
Snack Box น้ำ ขนม
✔ Wifi ความเร็วสูง ไม่จำกัด
✖ ไม่รวมค่าน้ำมัน
✖ ไม่รวมค่าทางด่วน
✖ ไม่รวมค่าที่จอดรถ
@alphardsky

โปรโมชั่น เช่ารถ Alphard พร้อมคนขับ

⭕ เช่า 5 วัน ขึ้นไป ลด 5%
⭕ เช่า 15 วัน ขึ้นไป ลด 10%
⭕ เช่ารายเดือน ลด 15%

เงื่อนไขบริการเช่ารถ Alphard พร้อมคนขับ

 • ราคานี้ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ
 • ค่าบริการเช่ารถ alphard พร้อมคนขับรถ ในกรุงเทพและเดินทางต่างจังหวัด ไม่เกิน 10 ชั่วโมง (ค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง)
 • กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด หากทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับคนขับรถ ทางบริษัทขอเก็บค่าที่พัก ให้กับคนขับรถเพิ่มจำนวน 700 บาทต่อคืน
 • จำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน พร้อมสัมภาระท้ายรถ
 • มัดจำค่าบริการเช่ารถ Alphard พร้อมคนขับ จำนวน 50% ของยอดเงินทั้งหมด

กรณียกเลิกการจองหรือยกเลิกเดินทาง

 • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน 100%
 • หากยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
 • ถ้าหากมีการลดจำนวนวันในระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทขอเก็บค่าเช่ารถเต็มจำนวน 100%

ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ในนามบริษัท​

บริษัท เฟิร์ส สกาย กรุ๊ป จำกัด
(ราคารวมภาษี 7% แล้ว)

 • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี : บริษัท เฟิร์ส สกาย กรุ๊ป จำกัด
 • เลขที่บัญชี : 413-169990-4
 • สาขา : บิ๊กซีสุวินทวงศ์